Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

TEŞEKKÜRLER

      17 Ocak 2002 Tarihinde Genel Müdürümüz Vali Sayın İ.Kemal ÖNAL Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulunu makamlarında kabul ederek, bizleri sevgi ve alaka dolu bir tutum içerisinde dinlemiş sevindirici haberler vermiştir. Emekliler için geri kalan emeklilik ömürlerini rahat, güvenli geçirmelerini sağlamak üzere (Huzur evi sözünü kullanmak istemeyerek) “Emekliler Evi” açmayı düşündüğünü, bu konuda bizlerinde çalışma yapmamızı söylemiştir.

            Ayrıca; 30 Ocak 2002 Tarih, 500614 Sayılı, aşağıdaki genelge ile birkere daha tüm emeklilere sahip çıkmıştır.

            Emekliler olarak kendilerine teşekkürü borç biliriz.

 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.05.1.EGM.0.71.03.02/500614                                                                                                        30/01/2002

Konu : Emekli Mensuplarımız

 

        Teşkilatımız personeli zor çalışma şartlarına rağmen başta Anayasa olmak üzere kanunlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri başarı ile yerine getirmektedir. Enerjisini ve becerisini yıllarca teşkilatına sunmuş, iş ve teşkilat ortamında yaşamayı benimsemiş personelimize bu ağır ve yorucu çalışmadan sonra hizmet süresini doldurup emekli olmakta ve emeklilik süreci ile yıllardır alışageldiği yaşam çizgisi ve sürekliliği değişmekte, bu değişim yalnız kendisini değil, aile fertlerini ve çevresini de etkilemektedir.

 

     Emekli Emniyet Mensuplarımız ile ilgili ilişkilerimizde Kurumlarının onları unutmadığı, verdikleri hizmetlerinin taktirle karşılandığı hissettirilmeli ve teşkilatımızın emeklilerine değer vermesinin şu an çalışan personeli de motive edeceği, gelecekte de yalnız bırakmayacak bir kurum ile çalıştıkları bilincinin verimi ve üretkenliği arttıracağı bilinmelidir.

 

       Teşkilatımızın bu gün ulaştığı seviyeye gelmesinde emekli personelimizin uzun yıllar fedakarca verdikleri hizmetlerinin büyük payı bulunduğu unutulmamalı, bu çerçevede gerekli saygı ve sevgi gösterilmeli, karşılıklı güvene dayanan bir ilişki oluşturulmalıdır.

 

               Emekli Mensuplarımıza, Emniyet Makamlarına yapacakları talep ve başvurularında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, hukuk kuralları içerisinde kurumlarına bağlılıklarını arttıracak bir şekilde azami yardımın sağlanması ve disiplin kuralları çerçevesinde destek olunması her şeyden önce vicdanı ve ahlaki bir görevdir.

 

                Gerekli hassasiyetin gösterilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

                                                                                                                                       İ.Kemal ÖNAL

                                                                                                                                                                                               Vali

                                                                                                                                                                             Emniyet Genel Müdürlüğü

                                

                                                                                                                               

D  A  Ğ  I  T  I  M               : 

Gereği                                  :                                                   Bilgi                                   :

– Merkez Teşkilatına                                                             – Genel Müdür Yardımcılarına

– 81 İl Emniyet Müdürlüğüne                                          – Gen.Müd.Özl.Kalem Müd.lüğüne

– Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürlüklerine           – Genel Müdürlük Basın-Protokol Şb.Md.lüğüne

– Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüklerine