Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

TECRÜBEDEN YARARLANABİLME

 

 

                                                                                                                                                                      Tahsin BAŞ

                                                                                                                                                              1.Sınıf Emniyet Müdürü

 

Öncelikle Derneğin çok değerli yöneticilerini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor ve bu başarılarının bundan sonrada aynı etkinlikte ve coşku ile devam etmesini diliyorum. Çünkü böyle bir derneğin kurulması ve faaliyete geçirilmesinde hiç şüphesiz teşkilatımız için büyük yarar bulunmaktadır. Yalnızca emekli mensuplarımızın zaman geçireceği bir yer değil, aynı zamanda mesleki tecrübelerin aktarılacağı ve genç kardeşlerimizin yaşantısında rehber niteliğinde bilgi yuvası olacaktır. Yazarlardan Drucer’in dediği gibi “Bilgitek başına ekonomik bir kaynak değildir. Bilgi alınıp satılamaz, sadece bilgiyle yaratılanlar alınıp satılabilir. “ Bilgi değişimi Teşkilatımızın tüm kuruluşlarında aktif olarak işlenebilmelidir. Hatta ve hatta, emekli mensuplarımızın oluşturacağı bu tür kuruluşlarla işlenmiş ve denenmiş bilgilerin genç

meslektaşlarımıza daha etkin bir şekil.de iletilmesi sağlanmalıdır ve idareler bu konuda düzenleyici olmalıdır.

Bilgiyi yansıtabilme becerisi sadece köklü yenilikler için değil, günlük yaşamımızda da önemli rol oynar. Mesleki problemlere çözümler ararken veya karar verirken ve de verdiğimiz karaları uygularken hep daha önceki bilgi, beceri ve tecrübelerimizden yararlanırız. Öğrenmede

sınır yoktur. Socrates’in dediği gibi “Tek bir şey biliyorum, o da hiç bir şey bilmediğimdir. “Bu nedenle, bilgi edinmede modem araç ve gereçlerden yararlanırken, denenmiş ve tecrübeli meslektaşlarımızın bilgi birikiminden de yararlanmak zorundayız. Ben bu demeği bu şekilde görüyorum ve bu rolleri de oynamasını arzu ediyorum.

Bilindiği gibi insanoğlu her canlı gibi doğuyor, gelişiyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Zaman insanoğlu yaşamında tıpkı bir rüya gibi çok kısa bir süreçtir. Daha dün gibi mesleğe 18 yaşında adımımızı attık. Ancak 30 kusur sene geçmiştir. Nasıl. geçtiği bir türlü anlaşılamadı. Polis koleji,

Polis Akademisi, Todaie ve Hukuk Fakültesi derken Komiser Yardımcılığından Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına kadar geldik. Arkaya baktığımda 30 küsur sene geçtiğini görüyorum.

Ancak 30 sene daha çalışacakmış gibi hayata bağlandık ve yeni yeni şeyleri öğrenme peşindeyiz. Emekli olduğumuzda içimizdeki bu coşku, bu kıvılcım ve geldiğimiz dikenli yollardaki hayat çizgileri aniden dinmeyecek ve bu coşku hemen sönmeyecektir. Sönmesi de düşünülmemelidir. Belki emekli olan meslektaşlarımızın fiziki olarak Teşkilatımızdan bağları kesilecektir, ancak gönül bağlarının kesilmesi mümkün değildir. Hatta ve hatta bu bağların kuvvetlendirilmesi yönünde tüm maddi ve manevi tedbirlerin alınması her çalışan için bir etik değer olarak düşünülmelidir. Bu bakımdan böyle bir demeğin faaliyete geçmesinin teşkilatımıza uzmanlaşmış

bilgi gücünün aktarılması bakımından önemli ve gerekli görüyorum.

ABD de vatandaşa yakın olan vatandaş polisliği ile ilgili yeni yöntemler uygulamaya koymaktadır. Bu çalışmalarında emekli polislerden aktif bir şekilde yararlanılmaktadır.

Deneyimli polisler emekli de olsalar polisin eğitim ve polis sorunları ile ilgili diğer programlarda aktif olarak kullanılmaktadır. Hatta emekli olan mensuplarına birer telsiz ve kod numarası vermek suretiyle emniyet ve asayişle ilgili görevler verilmekte ve bildirdiği olaylara göre ek ücret

ödenmektedir. Böylece personel mesleki ile olan fiziki bağını da emeklilikte koruyabilmektedir.

Bu ve buna benzer programlar üzerinde Teşkilatımızın çalışması üretken Olması gerekmektedir. Bilgi toplumunda bilginin kullanılması, paylaşılması ve bilgiden bilgi yaratılması önemlidir. İlk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı. Bilgi çağında ise bilgili olan kazanmaktadır. Bunun için de Teşkilatımız emeklilerimizi koruyup kollamalı ve onların kişisel ve sosyal problemleri ile yakından ilgilenilecek sistem oluşturmalıdır. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı ve tüm kadroya yayınladığı 04.07 .2000 tarihli genelgeye baktığımızda Genelge, emekli mensuplarımıza Genel Müdürlüğümüzün tüm kadroda uygulamaya koymayı öngördüğü programlan ile bu konuya verdiği önemi göstermektedir.

Ümit ediyorum ki Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bu genelgelerin sonuçları takip edilip mevcut sistem geliştirilmek suretiyle arzu edilen yeni bir yol bulunmalı ya da yeni bir yol yapılmalıdır.

Eğitim Daire Başkanlığının 04.07 2000 tarih ve 03.02.(724-23744) sayılı genelgeye baktığımızda; Genelge, emekli mensuplarımıza Genel Müdürlüğümüzün tüm kadroda uygulamaya koymayı öngördüğü programları ile bu konuya verdiği önemi göstermektedir.

Ümit ediyorum ki Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bu genelgelerin sonuçları takip edilip mevcut sistem geliştirmek suretiyle arzu edilen yeni bir yol bulunmalı ya da yeni bir yol yapılmalıdır.