Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE SON YAPILAN ÇALIŞMALAR


Osman ÖZTÜRK

         Rize İl Emniyet Müdürü 

Globalleşen  dünya düzeni içerisinde, bilgi ve iletişim çağının yaşandığı dünyamızda, Polisimiz de kendini çağdaş, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak, Polis – Halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmayı, halkın güven ve desteğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için bir çok yeni çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Bunlardan bazıları:

Gizli Kamera Çalışması:

İlimizin trafik düzen ve güvenliğini en üst seviyede sağlamayı, kazaları ise en alt seviyeye indirmeyi hedefleyen Emniyet Müdürlüğümüz; 06.07.08/ 01/ 2003 tarihleri arasında, ilimizde çeşitli kavşak ve caddelerde, video kameralı sivil ve resmi görevlilerimiz tarafından araç sürücülerinin yapmış oldukları kural ihlalleri ve sürücü hataları tespit edilerek, trafik bilincini artırmak ve yapmış oldukları kural ihlallerinin doğurabileceği acı olayların mukayesesini yapmak, sürücü eğitimlerini daha etkin hale getirmek, trafik sürücü bilincini artırmak amacıyla 17.01.2003 günü Emniyet Müdürlüğü Brifing salonunda eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Bu eğitim toplantısına; gizli kamera ile yapılan çalışmalarda kural ihlali işleyen araç sürücüleri davet edilip yapmış oldukları kural ihlallerinin görüntüleri projeksiyon aracılığı ile kendilerine izlettirilmiş ve bu kural ihlallerinin doğurabileceği acı olaylara mahal vermemek için sürücülerin trafik içerisinde daha hoş görülü ve duyarlı bulunmaları hususunda sürücü eğitim verilmiştir 

Trafiğin Denetlenmesi ve Kaza Tahkiki Kursu:

2000 Yılı  içerisinde  uygulamaya konulan ve 2001 yılında da  sürdürülen  yerinde eğitim projesi ile  tüm illerimizde  standart olarak uygulanan  eğitim programı doğrultusunda Trafik hizmetlerinde  görevli  Emniyet  Personeli ile Jandarma  Personeline  bulundukları illerde “ Trafiğin  Denetlenmesi  ve Kaza Tahkiki”  konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. 2000-2001 yıllarında  düzenlenen yerinde eğitim projesi ile tüm illerimizde standart olarak uygulanan eğitimlerin genişletilerek  2002 yılında da devam ettirilmesi  planlanmıştır.

Bu doğrultuda ilimizde 20-31 Mayıs 2002 tarihleri arasında ; 20 Polis Memuru ve 5 Jandarma personeli , 17 – 28 Haziran 2002 tarihleri arasında ; 19 Polis Memuru ve 5 Jandarma personeli ile 16 – 27 Aralık 2002 tarihleri arasında düzenlenen yerinde eğitim kursuna 14 Polis Memuru ve 5 Jandarma personelinin katılımı sonucu yerinde eğitim kursu düzenlenerek , eğitime katılan toplam 53 Polis Memuru ve 15 Jandarma personeline eğitim sertifikası verilmiştir.

Polis Noktaları:

İlimizde meydana gelebilecek her hangi bir olayın faillerinin yakalanmasına yönelik başlatılacak çalışmaların etkin bir şekilde yapılabilmesi için, faillerin şehri terk etmelerine engel olmak üzere şehrin giriş ve çıkış noktalarına polis noktası konulmuştur.

Ayrıca Kuyumcular sokağına konulan polis noktası ile de kuyumculara yönelik olması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı tedbir alınmıştır.

Seyyar Polis Noktası:

İlimizde suç ve suçlularla yapılan mücadele kapsamındaki  çalışmaları desteklemek, ani gelişen olaylara ve insan yoğunluğuna bağlı olarak hassas ve kritik noktalarda önleyici hizmet yapmak, Okullar bölgesinde konuçlanarak Öğrenci-Polis ilişkilerine katkıda bulunmak ve onların karşılaşabileceği sorunlarla ilgilenmek, ihtiyaç duydukları konularda aydınlatıcı bilgiler vermek ve ilimizde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile futbol müsabakalarında irtibat noktası şeklinde görev yapmak üzere ihtiyaç duyulması halinde istenilen yerlere taşınabilecek şekilde dizayn edilmiş olan “ Seyyar Polis Noktası “ 04.02.2003 tarihi itibarı ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmete girmiştir.

Seyyar Polis Noktasının devreye sokulmasıyla hizmetin halkın ayağına götürülmesi, vatandaşın Polise daha çabuk ulaşması ve bu doğrultuda Polis-Halk ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi hedeflenmekle birlikte, aynı zamanda personelin kötü iklim şartlarından da etkilenmeden görev yapması düşünülmüştür 

Çocuk Şube Müdürlüğü:

Devletimiz, milleti için var olduğunun altını çizmek için devamlı hizmette kaliteyi arttırmaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak devletin şefkatli elinin vatandaşlarımıza ulaşması için daima yeni projeler üretmenin gerekliliğine inanıyoruz.Halkımızın güven ve desteği, bizim çalışma azmimizin kamçısıdır.

“Çocuklarımız geleceğimizdir” anlayışı ile onların topluma kazandırılması ana gayemizdir. Çocuklarına ve gençliğine önem vermeyen toplumların geleceğinden bahsetmesi mümkün değildir. Bu düşüncelerle 13.06.2001 tarihinde kurularak faaliyete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü, kimsesiz çocuklarımızın kendilerini bir ev ortamında hissedebilmeleri amacıyla 6 Adet yatak, bir mutfak, banyo, tuvalet, çamaşır makinesi ve buzdolabı ile tam teşekküllü dairede çalışmalarına başlamış,  ayrıca kendisine tahsis edilen bir oto ile “Çocuk Polisi”ni hizmete geçirmiştir.

Taksici Gasplarına Karşı Alınacak Tedbirler:

İlimizde meydana gelen taksici gaspı ve neticesinde işlenen cinayet olayı gibi müessif bir olayın tekrar yaşanmaması için, taksici esnafının bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Gasp olaylarından korunmak için uyulması gereken kurallar bir broşür haline getirilerek tüm taksi duraklarına asılması sağlandı. Ayrıca Taksi şoförlerinin yapması gerekenler bir senaryo eşliğinde canlandırılarak kameraya alındı. Kendileri ile yapılan toplantılarda da bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verildi.

 Bilgilerinize Arz ederim. 

“BİR KİTAP DA BENDEN” KAMPANYASI

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen Teşkilatımız personelinin  hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilgili ve kültürlü kişilerden oluşması bilgi ve becerilerini sürekli yenilemesi  gerekmektedir. Bilgi çağı doğrultusunda gelişen ve değişen topluma teşkilatımızın daha iyi uyum sağlayabilmesi için bireysel okuma alışkanlığının kazandırılması ve personelin kendini yetiştirmesi ancak düzenli ve zengin kütüphaneler ile mümkündür.

Günümüzde değişen ve çeşitlilik gösteren suç olgusu ve profesyonelleşen suçlularla yürütülen mücadelenin daha etkin hale getirilmesi, halkın sürekli aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, önleyici kolluk hizmetlerini olumlu yönde etkileyeceği gibi, polis – halk ilişkilerinin gelişmesini, vatandaşlarımızın polise yakınlaşmasını ve polisimize olan güven duygusunun artmasını sağlayacağı gibi toplum destekli polis projesinin de en önemli aşamasını oluşturacaktır.

Bu görüş doğrultusunda Müdürlüğümüze ait ek binada 45 m2 ‘lik iki oda Kütüphane olarak düzenlenmiştir. Bu Kütüphane yalnızca teşkilat mensuplarımızın değil diğer kurumların personelleri, öğrenciler ve halkımızın da yararlanması açışından herkese açıktır. Oluşturduğumuz kütüphanenin kitap zenginliği ve ihtiyacının karşılanması maksadı ile “Bir Kitap da benden” kampanyası başlatılmış bu kitap kampanyası sonucunda toplam 1748 adet kitap toplanmıştır. “Bir Kitap da benden” kampanyası ile oluşturduğumuz Polis Kütüphanemiz 16.10.2002 tarihinde faaliyete geçirilmiş olup, öğrenci ve velilerinin büyük ilgi ve talebi ile karşılaşılmıştır. Özellikle ilköğretim ve Lise çağındaki öğrencilerimizin Hikaye,Roman ve Ansiklopedilerden faydalanmak için yoğun talepleri bulunmaktadır.

Bu nedenle Mesleki, Sosyal, Bilimsel, Edebi, Hikaye, Roman, Tarihi ve Kültürel içerikli Ansiklopedi ve dergilere Kütüphanemizin gereksinimi bulunmaktadır, kitap çeşit ve sayısının zenginleştirilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalara ilgi, destek ve katkılarınızın aydınlık geleceğimizin umut çiçekleri olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgi çağı toplumuna donanımlı olarak yetişmelerinde önemli  bir işlev ve toplumsal destek sağlayacağı gerçeğinden hareketle, yardım ve katkılarınız bizler çok önemlidir.          

ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN UYGULAMALAR

Polis Çeşmesi:

Polis- Halk ilişkilerinin arttırılmasına yönelik bir çalışma olarak, halkın yoğun oyarak kullandığı Lunapark girişine bir çeşme yaptırılmıştır. Çini yapılma çalışmaları devam eden çeşme kısa zamanda hizmete açılacaktır.

 Arama Kurtarma Timi:

İlimizin çok yağış alan bir il olmasından dolayı yaşanan toprak kaymaları bir çok can almaktadır. Bu tür müessif olaylarda ve diğer kayıp şahısların arama tarama işlemlerinde kullanmak üzere bir arama kurtarma timi oluşturulmaktadır. Talep edilen iki arama kurtarma köpeği ile de desteklenecek olan bu tim acil durumlarda hayat kurtarıcı olacaktır.

Olay Yeri İnceleme Laboratuarı:

Olay İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünün Kurulması ve tam donanımlı Olay Yeri İnceleme aracının faaliyet geçmesi ile “Delilden sanığa gitme” hedefimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ancak bunun tam olarak yürütülmesi için bir laboratuara ihtiyaç duyulmakta idi. Şu anda büyük bir kısmı tamamlanmış olan bu laboratuarda kısa zamanda hizmete girecektir.

                                                                                                                      Sürecek…