Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLNET VE TRANSPOL

                                                                                                       Ahmet KOCABAL

                                                                                                      Bilgi İşlem Daire Başkanı

 

Bilgisayar ve iletişim teknolojisi, hızla artan bilgi üretimi ve  kullanımı, küreselleşme, internet ve diğer gelişmeler bilişim dünyasında Bilgi Toplumuna geçişi hızlandırmış, bundan da doğal olarak her kurum ve kuruluş etkilenmiştir. Çağın gereklerine uygun teknoloji kullanılarak elektronik ortamda iş ve işlemlerin yapılabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır.

Devlet ve vatandaş arasında iş ve işlemlerdeki çeşitliliğin her geçen gün artması ile ortaya çıkan yüksek iş hacmi ve vatandaşların daha fazla bilgi ve iyi hizmeti talep etmeleri, bu hizmeti en az maliyetle ve en iyi şekilde sunmanın bir yolu olarak ortaya çıkan uygulamalar ülkemiz açısından da kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye’de Bilgi Toplumu oluşturmak amacıyla e-Türkiye girişimini başlatıp, yönlendirmeyi ve Avrupa Birliği’ndeki çalışmalarla eşgüdümü sağlayacak bir kurumsal yapıyı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde oluşturmayı hedeflemektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hem teşkilatımız çalışanlarının hem de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetin gereği Bilgi Teknolojileri alt yapısını oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olan TransPol ve PolNet projeleri hizmetlerimiz devam etmektedir.

Polnet’in I. Etap çalışmaları tamamlanmış olup 2003 yılı içerisinde PolNet II. Etap çalışmalarına başlanmıştır.

PolNet: Polisin görevinin gerekli kıldığı her türden bilgiye hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde sistem ve yazılımları kullanarak ulaşmasını sağlayacak, tüm veri girişlerinin ve sorgulamalarının yapıldığı bilgi sistemidir. 81 il ve 86 hudut kapısında 2002 yılbaşında devreye girmiştir. Polnet’in ikinci aşamasında ilçeler ve bütün polis merkezlerinin de devreye sokulması planlanmaktadır. Sistemin, 2005 yılı sonuna kadar mobil araçlardan sorgulama yapabilecek hale getirilerek tamamlanması planlanmıştır.  Teşkilatımızda 19000 adet bilgisayar kullanılmakta olup Polnet uç sayımız 11000’dir. Bilgisayar kullanıcı sayımızı 60000 ‘ne çıkarma çalışmalarımız çerçevesinde 2003 yılını “Bilgisayar Okuma Yazma Seferberlik Yılı” olarak ilan ettik ve eğitim çalışmaları devam etmektedir.

PolNet ulusal ve uluslar arası tüm bilgi ağları ve bilgi bankalarına entegre olabileceği düşünülerek tasarlanmış, ülkemizin bilgi toplumu olmasını sağlayacak en önemli projelerden biridir.

TransPol: Emniyet teşkilatının değişik birimleri tarafından ayrı ayrı kurulması düşünülen ses, görüntü, parmak izi, KPL uygulamaları ve data iletişim ağlarının müstakil, güvenli ve güçlü bir omurga halinde tek bir Polis iletişim altyapısı üzerinden kurulması ile maliyet, yönetim ve kapasite yönünden tasarruf sağlanmasıdır. PolNet hizmetinin gideceği tüm birimlerimize Transpol hizmeti sabit yada mobil olarak taşınmaktadır.

2001 yılı sonuna kadar faal olan Unisys A Serisi  Mainframe sisteminde çeşitli konularda veritabanları geliştirerek gerekli hizmetler verilmiştir. Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte   mainframe adı verilen büyük kapalı  sistemler, yerini PC tabanlı daha küçük açık sistemlere bırakmaya başlamıştır. Bir başka ifade ile hızlı, işletim ve kullanım kolaylıkları getiren, başka bilgisayarlar ile entegrasyon kabiliyeti olan, kapasitesi geniş, yüksek performanslı, düşük maliyetli, gelişim ve yeniliklere tümüyle açık sistemlerin kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

01.01.2002 tahininden itibaren aktif olarak hayata geçirilen PolNet ve TransPol  projeleri sayesinde; gözaltı süresi kısalmış, trafik denetimleri hız kazanmış, vatandaşlarımızca trafik ceza puanını internet üzerinden öğrenebilme imkanı getirilmiş, pasaport belgesinin, 1 gün içinde alınabilmesi sağlanmış, sürücü belgesi ve araç ruhsat belgelerinin alma süreleri kısaltılmıştır. Geçen süre içinde 15.000 personel temel bilgisayar ve polnet uygulamalarının kullanımı konusunda eğitilerek, vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin ve personelimizin kalitesinin artmasına yardımcı olunmuştur.

2003-2004 yıllarında; 710 ilçe ve 1350 polis merkezi sisteme dahil edilecek ve ortak bilgi sisteminden yararlanacaktır. İlçeler ve polis merkezleri Polnet sistemine dahil olduktan sonra vatandaşımıza verilmekte olan adli ve idari tüm hizmetler daha hızlı ve daha kaliteli olacaktır.

Dünyada benzerleri arasında önde olan ve kullanımı ile vermekte olduğumuz güvenlik hizmetlerine hızlı, güvenli ve doğru bilgiye erişimi getiren Polnet ve Transpol, Teşkilatımızın yüz aklarından biri olmuştur. Bu sistem üzerinden günümüz teknolojilerinden daha fazla nasıl yararlanılır ve vatandaşımıza vermekte olduğumuz hizmetlerin kalitesini nasıl arttırabileceğimizi bulmak için 2002 Ekim ayında “Polis Bilişim Toplantısı” düzenlenmiştir. Çok yararlı olan bu toplantı ile ilgili geniş bilgi bir sonraki yayına bırakılarak, buradan elde edilen faydadan hareketle 2003 yılında bu toplantıyı sempozyuma dönüştürülerek Bakanlığımızdan onayı alınmıştır. Tüm Üniversitelerimiz, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Polis Akademisi, Bilişim Sektörünün  önde gelen firmaları, bilişim ile ilgilenen Dernek ve Vakıflar  ile İl Bilgi İşlem Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumdan Bilişimin Polisin hizmetlerinde daha iyi nasıl kullanılabileceğini elde etmeye çalışacağız.