Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLİS KİMDİR?-ŞİİRLER

POLİS KİMDİR?

Polis, bu vatanın bir evlâdıdır,

Düşer isen dara, polisi ara.

Vatandaşımızın hizmetkârıdır

Polis derki, kimse düşmesin dara.

 

Polisin gecesi gündüzü yoktur,

Halk için çalışır, işi pek çoktur,

Karnı aç olsa da, O derki toktur,

Dıştan gülse bile, içte var yara.

 

Yağmur, çamur demez, koşar yorulmaz,

Bazen kadre uğrar, ama darılmaz,

Çok çalışır ama, tam hak verilmez,

Zar, zor geçindirir, aldığı para.

 

On oniki saat nöbette kalır,

Uykusuz, aç, susuz, evi zor bulur,

Halk huzurda’mıdır? O, onu bilir,

Hizmette ayrım yok, ak veya kara.

 

Meslekte disiplin, daim öndedir,

Meslek aşkı ile, her an zindedir,

Ata’yı çok sever, ve izindedir,

Başka Türkiyem yok, der soranlara.

 

Vatan bir bütündür, asla bölünmez

Polisin hizmeti neden görünmez?

Bazı çevrelerce neden bilinmez?

O yine de, başlamaz ağlamaya.

 

Kanuna saygısı özünde vardır,

Halka huzur, güven, sözünde vardır,

Herkesi bir görmek, gözünde vardır,

Ketumi’de bugün yelkenler fora.

Şükrü Nail ATALAY

                        

POLİS 

Polis görev başında, huzur içinde ülke.

Gönül vermiştir bir kez, O’nun işi tehlike.

Halkıyla el eledir, disiplin temel ilke

Kanundan alır gücü, bağlıdır Atatürk’e.

  

Sevgi, saygı ve güven poliste eksilmez,

Mesaisi hiç bitmez, fırsat yok dinlenemez,

Huzur içinde uyu, sen şehit meslektaşım

Caniye hiçbir zaman, ülke teslim edilmez.

Yurtta huzuru bozan, suçlular bulunacak,

Bağımsız adli yargı, hesabını soracak,

Vatandaşın ırzını, canını ve malını

Polis’in  yemini var; DAİMA KORUYACAK.

Kemal ÖZCAN

Emekli Emniyet Müdürü

 

                  

HATIRALAR  YANIYOR

Halimi sormadın perişânmıdır ?

Ümitsiz dolaşan berduşânmıdır ?

Mazlûma zulmetmek hüner,şânmıdır ?

Vurma bana,yârelerim kanıyor                    

Vurma artık,hatıralar yanıyor.

 

Ezâya katlandım,sevmişler gibi

Zikrettim adını,dervişler gibi

Sabrettim zulmüne,ermişler gibi

Çek elini,yârelerim kanıyor

Vurma artık,hatıralar yanıyor.

 

Dizelerden adın silinmedi ki

Bu kaçış nedendir ? bilinmedi ki

Harun iyimserdi,alınmadı ki

Taştı durmaz,yârelerim kanıyor

Vurma artık,hatıralar yanıyor.

 H. Harun YÖRGÜÇ

                                              

Diyarbakır A.Gaffar OKKAN Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sn:Oğuz İNCİ Başkanlığında teşkilatımızın 157. yıldönümü münasibetiyle “Polis Mesleği” Konulu Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenlemiştir. Şiir dalında Mansiyon (1),Yarışma 1.,2.,ve 3.’ü gelen şiirleri bu sayımızda yayınlıyoruz. Kompozisyon dalında yarışma 1.,2.,3.’ü gelen yazılarıda gelecek sayımızda yayınlayacağız.

                                                           Yazı işleri Müdürü       

 

 

GÖREVDEYİM

Görevdeyim anne bekleme gelemem

Mesleğimi arkadaşlarımı terk edemem

Duanı esirgeme benden yeter

Vatandaşım benden hizmet bekler

 

Görevdeyim Ayşem bekleme gelemem

Arkadaşlarımı burada terk edemem

Gözünü camdan ayırma bekle yeter

Mazlumlar, acizler benden hizmet bekler

 

Görevdeyim oğlum bekleme gelemem

Bu benim işim görevimi terk edemem

Anneni üzme bu bana yeter

Arkadaşların benden hizmet bekler

 

Görevdeyim kızım bekleme gelemem

Amirim görev verdi bıkakıp gelemem

Bebeğini yanından ayırma bu bana yeter

Kardeşlerin benden hizmet bekler

 

Görevdeyim kardeşim bekleme gelemem

Görev bitmeden buradan gidemem

Ailem sana emanet iyi bak yeter

Devletim benden hizmet bekler

 

Görevdeyim ninem bekleme gelemem 

İşim benim göz bebeğim bitirmeden gelemem

Arkamdan ağlama ne olur

Milletim benden hizmet bekler

 

Görevdeyim Ahmet bekleme gelemem

Görev kutsaldır, asla  terk edemem

Gelemedim diye bana kızma, beni anla yeter

Toplum benden hizmet bekler.

 

Tuna TÜRKOĞLU

1-C    210065

MANSİYON (1)

 

BEN POLİSİM

Ben polisim milletimin hizmetinde

Devletimin emrinde, bayrağımın gölgesinde

Ben Polisim, vatanımın toprağında

Görevimin başında gecenin karanlığında

 

Ben Polisim, kışın soğukta, yazın sıcakta

En hüzünlü sonbaharda, en kara kışta

Ben Polisim tipilerde fırtınalarda

En soğuk ayazlarda, yağmurlu sokaklarda

 

Ben Polisim, evimde çocuklarım ve ailemin yanında

Bazen bir aciz, bazen bir alilin yanında

Ben Polisim, ammenin yanında

Bazen bir düşkünün, bazen bir yaşlının yanında

 

Ben bir Polisim, her zaman her görevde

Bazen sokaklarda, bazen denizde

Ben Polisim, hemen her bölgede

Bazen Marmara, bazen Ege’de

 

Ben Polisim, yunus, balıkadam, şahin

Bazen göklerde uçan bir doğan hazin, hazin

Ben Polisim, asayiş, trafik, çevik kuvvet

Bazen gazi, bazen şehit bir Mehmet

 

İşte yeni bir çağrı geliyor telsizden

Görev çıkmış koş gel diyorlar merkezden

Akşama bekleme Ayşem belki gelemem

Görev aşkı bu sonunda ne olur bilemem

 

Tuna TÜRKOĞLU

1-C     210065

YARIŞMA BİRİNCİSİ

 

 

YILDIZLAR

Bir ömür harcarız, mesleğimiz için

Bir tutkudur bu bizim için

Nice erkenden gidenimiz oldu

Niceleri sırada şahadet için

 

Durdurmak amacımız suçu

Yaklamak en ufak suçluyu

Gösteriş değil aldığımız önlemler

Koruruz her zaman masumu

 

O an yıkılsa dünya  başımıza

Boyun eğmeyiz haksızlığa

Sağlamdır vicdanımız her zaman

Dayanmaz yüreğimiz yollsuzluğa

 

Sıralandı yine gözümde yaşlar

Bak, bayrağa sarılmış gidiyor naaşlar

Kim bilir tadını şehitliğin?

İnan gülümsüyor can veren yıldızlar

Bekliyor sırada nice Mavi Yıldızlar.

 

Ümit ESEN

1/G   210197

YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ