Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Narko-Terörizm ve Organize Suçlara Bir Bakış

Narko-Terörizm ve Organize Suçlara Bir Bakış

Özcan Sezer

Emniyet Amiri

Toplumun temel taşlarından olan ailenin sağlıklı, verimli ve sürekli yaşatılması toplumun genel anlamda kalıcı ve sürekliliğinin teminatı olması bilinen bir gerçektir. İşte bu gerçeği doğrulayan göstergelerden biride uyuşturucu kaçakçılarının, terör örgütlerinin hedefi durumuna gelen, ulaşmak istedikleri, ele geçirmek istedikleri ailenin meyvesi olan ülkenin geleceğinin göstergesi gençleri, karanlık gölgeleri altına alma çabalarıdır.

Terörizmi şöyle tanımlayabiliriz; Politik, dini ve ideolojik ve diğer çeşitli hedeflerde sonuç almak amacıyla hükümet (devlet), toplum ve toplumun bir parçası üzerinde yada kişiler ve mülklere yönelik zorlayıcı, şiddet ve tehdide dayalı eylemlerin tümüdür.

Bu eylemleri gerçekleştiren terör örgütünün yaşaması için;

1- Sponsor devlet, politikacı, sivil örgütler, medya desteğine

2- Örgüte katılma

3- Safe Haven (Suç işlediklerinde kaçabilecekleri bir yer.)

4- Eğitim ve örgütsel faaliyetleri yürütülebilecekleri bir yere

5- Lojistik gereksinimler

6- Finans ve desteğine ihtiyaçları vardır.

 

Terör örgütlerinin gelirlerine baktığımızda,

Sponsor devlet yardımı

Soygun ve gasp

Haraç toplama

Sahtecilik (para basımı ve evrak düzenlemesi vb)

 

Kaçakçılık

Terör ve uyuşturucu, silah mühimmat kaçakçılığı bu noktada kesişmektedir.

Silah Mühimmatı Kaçakçılığı için;

– Önce talebin oluşması gerekir.

– Şekil ve diğer özelliğinden dolayı bulundurulması taşınması, depolanması daha zordur.

– Nakit paraya çevrilmesi daha zordur belli süre ister.

– Mücadeleci birimlerin bu kaçakçılığa yönelik denetim deneyimleri artmıştır, denetleme fonksiyonları gelişmiştir.

Ancak uyuşturucu kaçakçılığı için;

– Dünyada arz-talep dengesi zaten oluşmuştur.

– Şekil ve diğer özelliklerinden dolayı bulundurulması, taşınması depolanması, saklanması daha kolaydır.

– Oluşan arz-talep dengesinde ivme talebin artması yönünde olduğu için kısa sürede nakit paraya çevrilir.

– Kar oranı üretim merkezli olarak, yakın çemberden dış çembere doğru yaklaştıkça artış gösterir.

– Uyuşturucu ile mücadeleci birimlerinin geliştirdikleri denetim mekanizmalarına anında yeni metotlarla karşılık verilir uyuşturucu kaçakçıları tarafından.

Bu anlamda 20. yüzyılda bu bağlantı Narko-Terörizm terimi ile anılmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Boutros Ghali 29-30 Mayıs 1996 yılında Kahire’de katıldığı “Uluslarası Terörizm Semineri”nde şu ifadeyi kullanmıştır. “Terörizm bağımsız bir kavram değildir. Yasa dışı hareketlerden ayrılmaz. Teröristler silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmakta, uyuşturucu kaçakçılığında elde ettikleri kara parayı aklayarak finans kaynaklarını oluşturmakta, politik bir maske takınarak, suçlu ilişki boyutlarını kamufle etmeye çalışmaktadırlar”

Ekim 1997 yılında A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Küresel Terörizm Modelleri” raporunda dünyada 30 ana terörist örgüt bulunduğu belirtilmiş, bunların uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkili oldukları vurgulanmıştır.

29 Haziran – 03 Temmuz 1998 tarihleri arasında Beyrut’da yapılan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programınca yapılan değerlendirme raporunda; Narko-Terör organizasyonlarının birbirleri ile ve diğer suç grupları ile çok açık ilişkileri olduğu vurgulanmış örnek olarak PKK Terör Örgütü gösterilmiştir.

Bunları ışığında geldiğimiz şu günlerde artık kafalarda en küçük bir şüphe kalmamıştır. Uyuşturucu-silah kaçakçılığı-terör bağlantısı, yeni tanım ve aktif uluslar arası politikalarda Türkiye’nin daha önce öne sürdürdüğü tezler çerçevesinde kabul görmeye başlamıştır.

Şu gerçekler ortaya çıkmıştır;

– Terörizm-Uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçudur. Bunlara karşı yapılan mücadele bir bütündür.

– Bu mücadele finansör devlet/destekçi devlet, terörizmle başı dertte olan, olmayan ayrımı yapmadan, üretici, transit yada tüketici ülke değerlendirmelerini aşarak eşit şekilde ve en etkili biçimde mücadele edilmekle başarıya ulaşılabilecektir. Dünya sorunu olan Narko-Terörizm ve Organize Suçlar hangi sebeple olursa olsun görmemezlikten gelinmemelidir.

– Narko-Terörizmle ve Organize Suçlarla uluslar arası işbirliği ile başarıya ulaşılabileceği 11 Eylül olayı ile daha net anlaşılmıştır.

– Narko Terörizmle ve Organize Suç Örgütleri ile mücadelede finans kaynaklarının kurutulmasının ne kadar önemli olduğu gerçeğinden hareketle kara paranın aklanmasını önleyici global anlamda önlemlerin alınması kaçınılmazdır.

Yarınlar bugünden rahatlığına kıyanlarındır. Türkiye dün ve bugün Narko-Terör ve Organize Suçlar anlamında yeterince rahatlığına kıymıştır. Artık rahatlık Türk halkının haklı isteği ve arzusudur. Türk polis teşkilatı da bu anlamda bir kamu kurumu olarak üzerine düşeni geçmişte yaptığı gibi gelecekte de sürdürme kararındadır.