Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Emniyet Kemeri Kullanımı ve Trafik Kazaları

polis_dergi_temmuz_2013_025 polis_dergi_temmuz_2013_026 polis_dergi_temmuz_2013_027         Motorlu araç kullanımı insanların ve malların hızlı bir şekilde yer değiştirmelerini sağlarken, gürültü, kirlilik ve trafik kazaları gibi istenmeyen sonuçları da beraberinde getirmiştir. Motorlu taşıt çarpışmaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ölüm ve yaralanmaların başlıca sebeplerinden birisidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kazaların büyük bir halk sağlığı problemi olduğu ve gelecek yıllarda çok daha büyük bir küresel problem haline geleceği tahmin edilmektedir. Emniyet kemeri ve koruma sistemlerinin kullanımı, sürücü ve yolcuların ağır yaralanması ve ölümle sonuçlanan vakalarının azaltılmasında en etkili araçtır. Emniyet kemeri kullanımının artırılması, örneğin alkol ve uyuşturucun etkisi altında araç kullanan sürücüler ya da saldırgan sürücülerin tehlike yaratan davranışlarından kaynaklanabilecek ağır kayıpların azaltılmasında, bireylerin atabileceği en etkili savunma adımı olarak görülmektedir.

          Uluslararası araştırmalarda emniyet kemeri kullanmanın, ağır yaralanmalı kazaları önlemede ve ölümlü kazaları azaltmada etkinliği kanıtlamıştır. Emniyet kemeri kullanımı %45 oranında sürücü ölüm olasılığını ve %60 ağır yaralanma olasılığını azaltmaktadır (DSÖ 2003).  Tüm bu oranlara rağmen, dünyada yılda yaklaşık 1,24 milyon kişi trafik kazalarından ölmekte, çok daha fazlası ise sakat kalmaktadır. Dünya nüfusunun Yaklaşık %7’sini temsil eden sadece 28 ülkede beş risk faktörü (hız, alkollü araç, kask, emniyet kemeri, çocuk koltuğu) ile ilgili yeterli yasa ve kanun bulunmaktadır. Yine dünya nüfusunun sadece %39 kapsayan 59 ülkede şehir içi hız 50 km/sa altındadır (DSÖ 2003).

          Trafik güvenliğine etkisi bu kadar açık şekilde belli olmasına rağmen Ülkemizde emniyet kemeri kullanımı hem şehir içinde hem de şehirlerarası kırsal yollarda düşük orandadır. 2013 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre trafik güvenliği yönünden üst sıralarda olan ülkelerde sürücü ve ön koltuk yolcularının emniyet kemeri kullanım oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

          Tablo 1 incelendiğinde, Ülkemizde emniyet kemeri kullanım oranının ne kadar düşük olduğu görülmektedir. Ülkemizde trafik kazası sonucu oluşan ölümlerin 100.000 kişiye oranı %12 iken, tablodaki diğer ülkelerle kıyaslandığında trafik güvenliğimiz bu ülkelerin yarısından daha azdır.

          Yapılan araştırmalara göre emniyet kemeri kullanmama nedeni olarak;

          Emniyet kemerinin rahat ya da kullanışlı olmadığı, yanan ya da suya düşen araçta sıkışmalarına yol açacağı endişesi, sürücülük becerilerinin yüksek olduğuna inanarak çarpışmalardan kaçabilecekleri düşüncesi, yolcuların emniyet kemeri takmalarının sürücüler tarafından bir eleştiri gibi algılanması, sürücülerin bir çarpışma anında taşıttan fırlamanın daha iyi olduğunu düşünmeleri, şehir içinde düşük hızda emniyet kemeri takmanın zorunlu olmadığı düşüncesi, arka koltukta yolculuk yapmanın koruma sistemi olmadan da güvenli olduğu düşüncesi, çocukların bağlanmaktan hoşlanmadığı düşüncesi, çocuğun kucakta daha güvenli olduğu düşüncesi, çocuk koruma sistemini pahalı olduğu düşüncesi vb.  sebepler sıralanmaktadır.

          26-27 Nisan 2013 Tarihlerinde Aksaray’da şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında yapılan kesit gözlemleri ile emniyet kemeri kullanım oranları belirlenmiştir. Şehir içinde gözlemlenen 900 taşıt sürücüsünün 75 tanesi (%8,33) emniyet kemerini takarken, 825 tanesi (%91,67) emniyet kemerini takmamıştır. Ayrıca 48 taşıt sürücüsü (%5,33) cep telefonu ile konuşarak taşıtını kullanmıştır. 55 motosiklet sürücüsünün yalnızca 7 tanesi (%12,72) kaskını takarak motosikletini kullanılmış, 48 tanesi ise (%87,27) kask takmadan motosikletini kullanmıştır.

          Şehirlerarası karayolunda gözlemlenen 1200 taşıt sürücüsünün 464 tanesi (%38,67) emniyet kemerini takarken, 736 tanesi (%61,33) emniyet kemerini takmamıştır. Ayrıca 105 taşıt sürücüsü (%8,75) cep telefonu ile konuşarak taşıtını kullanmıştır.

          İlimizde emniyet kemeri kullanımı Tablo 1’deki ülkelerin oranlarıyla kıyaslandığında çok düşük değere sahiptir. Bu oranın artması kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltacaktır. Bu konuda tüm paydaşlara büyük görevler düşmektedir.

          Sonuç olarak; “En iyi hayat sigortası, şüphesiz emniyet kemeri takmaktır”.