Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Derneğimiz Hayata Gözlerini Açarken

Derneğimiz Hayata Gözlerini Açarken

 

Özgüner Polat

Genel Sekreter

Em. Em. Md.

 

Yıllarca, emniyet teşkilatımızın değişik kademelerinde hizmet verdik. Ulusumuzun bize verdiklerinin karşılığını ödemeye çalıştık.

En büyük emelimiz olan, yurttaşlarımızın can ve mal korkusundan uzak, onurlu bir hayat geçirmeleri için, gece gündüz demeden tetikte bekledik. Emniyetçi sıfatına yaraşır bir özenle, asla ürküntü vermeyen, tam tersine güven ve rahatlık veren bir çehreyle yurttaşlarımızın bizi aradıkları her yerde ve her zaman yanı başlarında olduk; onların en yakın ve en etkili yardımcıları olmaya çaba gösterdik.

Yüce Atatürk’ün Cumhuriyetimizin temellerine kazıdığı ilkeler, her zaman yolumuzu aydınlatmıştır. Bu nedenledir ki yurttaşlarımıza eşit muamele, hepimizin ortak ilkesi olmuştur.

Şimdi, hayatımızın yeni bir evresine gelmiş bulunuyoruz. Ancak, görevlerimiz bitmemiştir. Yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerden, karşılaştığımız olaylardan çıkardığımız derslerden, ve her birimizin meslek hayatımız boyunca birlikte hizmet verdiğimiz, müstesna bir rehber ve bulunmaz bir örnek insan niteliğine sahip amirlerimizin ve meslektaşlarımızın bize kazandırdıklarından, bizden sonra gelen kuşakları yararlandırmak bu görevlerimiz arasındadır.

Bütün bunlar arasında, doğaldır ki kendimizin ve ailelerimizin güvenliğini sağlamak da bizim görevimizdir.

Açıktır ki yardımlaşmaya ve dayanışmaya olan ihtiyacımız, hayatımızın bu döneminde eskisine kıyasla daha çok artmıştır. Hayata gözlerini yeni açmış bulunan demeğimizin önde gelen amacı ve görevi de bu noktada yoğunlaşmaktadır.

Örgütlenme kavramının ülkemizde son dönemlerde nasıl istismar edildiğini ve nasıl kirletildiğini biliyoruz, Ancak, yine de biliyoruz ki gerçek anlamda örgütlenme, ülkeyi kaosa sürüklemek veya organize suç vasıtası oluşturmak için değildir.

Tam tersine, örgütlenmenin gerçek amacı, hukuk kurallarına dayalı bir düzene bağlı olarak huzur ve güven içinde bir demokratik düzenin kurulması gereksinimiyle asla çelişmez. Biliyoruz ki örgütlü toplum olmak, demokratik toplum olmanın gereklerinden birisidir. Gerçek anlamda örgüt; kanunlara saygıyı ve hukukun üstünlüğünü sağlamaya yardımcı olmak içindir.

Bizim oluşturduğumuz, Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de -hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki- gerçek anlamda demokratik bir örgüt olmanın tüm olumlu vasıflarına sahip bulunduğunu en kısa zamanda ve her zaman kimsenin reddedemediği bir biçimde kanıtlayacaktır.

Derneğimizin başta gelen sorumluluğu, elbette ki öncelikle üyelerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması amacı etrafında yoğunlaşacaktır. Ancak, emniyet teşkilatımız mensupları arasında dernekleşme olanağına sahip başlıca kategorinin biz emeklilerden meydana gelmesi, Derneğimizin üzerine düşen sorumluluğun boyutlarını genişletmektedir.

Biz, bugünün emeklilerinin sorunları üzerine eğildikçe, yarının emeklilerinin sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacağımızı bilmekteyiz. Öte yandan, tüm emekli emniyetçilerin sorunlarının, mensubu olmakla gurur duyduğumuz emniyet camiasının toplum içindeki itibarıyla ve etkililiğiyle yakından alakalı olduğunu da bilmekteyiz.

Dolayısıyla, Demek olarak kendi öz amaçlarımız ve sorumluluklarımız bakımından başarılı sonuçlar aldıkça, bir bütün olarak camiamızın itibarına ve etkinliğine de katkıda bulunmuş olacağız.

Cefakar ve fedakar emniyet teşkilatında emniyet müdürlüğü görevini üstlenmiş ve bugün aktif emniyetçilik görevine veda etmiş olan bizler, yüce ulusumuzun huzuruna ve emniyetine her şeyin üstünde bir değer vermeye artan bir özenle devam edeceğiz.

Ülkemize ve ulusumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek yolundaki çabalarımız, Demeğimizin başarılarıyla bütünlenecektir.

Derneğimizin, yüce ulusumuz, emniyet camiamız ve üyelerimiz için yararlı olması dilek ve inancıyla…