Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

BÜTÇE DIŞI HARCAMALARIN GETİRDİĞİ ZORLUKLAR

Özel  statülü  İl Emniyet Müdürlükleri kuruluşunda Lojistik hizmetlerinin; İkmal Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörüldüğünden; İkmal Şube Müdürlüğü Valilik Makamının 21.11.1983 gün  1295 sayılı olurları ile faaliyete geçirilmiştir.

İkmal Şube Müdürlüğü; Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme ve hizmet alımlarının usulüne uygun olarak alımının yapılması ile Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen malzemelerin  ilgili Daire Başkanlığından belgesi karşılığında teslim alınarak ilgili birimlere belgesi karşılığında teslim edilmesi işlemleri ile Müdürlüğümüz hizmet otoları ve hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılan  her türlü yakıtın alınarak ihtiyaçları oranında birimlerimize dağıtılması görevini ifa etmektedir. 

Yaklaşık 15000 personelle hizmet vermekte olan Emniyet Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımları için gönderilen genel bütçe ödeneğinin kısıtlı ve yetersiz olması nedeniyle gerekli malzeme ve hizmet alımları Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı gelirlerinden temin edilmeye çalışılmaktadır. 

14.03.2002 tarihinde Emniyet Müdürümüz Sn. Hasan YÜCESAN’ın katılımıyla Genel Kurul Toplantısını yapan Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelerine Müdürlüğümüze yapmış olduğu hizmetlerin  anısına Emniyet Müdürümüz Sn. Hasan YÜCESAN tarafından plaket verilmiştir. 

Bütçe imkanlarının kısıtlı ve yetersiz olması, gelişen teknolojiye paralel olarak ihtiyaçların sürekli olarak artması gibi nedenlerle talep edilen malzeme ve hizmetlerin temininde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ancak; Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaç  duyduğu  ve bütçe imkanları ve başka bir kaynakça temin edilemeyen ihtiyaçlar Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı gelirlerinden, derneğin tüzüğüne uygun olarak Emniyet Müdürümüz Sn. Hasan YÜCESAN’ın Onay’ları doğrultusunda, Müdürlüğümüzce yapılan piyasa araştırması sonucunda en uygun fiyat teklifini veren firmadan alım yapılmak suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır.

2001 Mali Yılında Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı gelirlerinden toplam 1.669.253.963.625.-TL. malzeme ve hizmet alımı yapılmıştır.

Yapılan harcamalar;

-Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet ford minibüs olmak üzere, ağırlıklı olarak;                                                                                         

-Kartuş ve toner alımı ile dolumlarının yaptırılması,       

./.

-Muhtelif inşaat işlerinin yapımı ile inşaat malzemesi,    

-Teknik donanım malzemesi (CCTV,Access, Yangın ihbar sistemi, kablolama işleri ) alımı ve yapımı,

-Bilgisayar, bilgisayar yazıcısı ve muhtelif donanım malzemesi alımı,                 

-Sağlık, büro tefriş mlz.asansör bakımı, ve muhtelif harcamalardan oluşmuştur.

2002 Mali Yılında ise Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı gelirlerinden 15.03.2002 tarihi itibariyle 448.854.004.019.-TL. harcama ile Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan ve bütçe imkanları ile temin edilemeyen malzeme ve hizmet alımı yapılmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle genel bütçenin ilgili harcama kalemlerinden yeterli ödenek gönderilmemesi üzerine zaruretten kaynaklanan harcamaların ana kaynağını teşkil eden Ankara Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı gelirleri çok önemlidir.

Ancak; uzun vadede alınacak ve yapılacak işlerle ilgili olarak dernek gelirlerinin kesilmesi durumunda Müdürlüğümüzün başka bir gelir kaynağına sahip olmaması nedeniyle taahhütlerimizden doğan ve yapılan işlere ait 180.876.022.456.-TL. tutarındaki borçlarımızın ödenmesi imkansız hale geleceğinden yapılan harcamaların bir planlama dahilinde yapılmasına çalışılmaktadır. 

Bu nedenle, birimlerimizin ihtiyaçlarına ait taleplerinde, bu hususları göz önüne almalarında fayda mülahaza edilmektedir.