Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

BİRİKİMİN GELİŞMELERE KATKISI

 

Kemal YAZICIOĞLU

Ordu Valisi

Kamu hizmetlerinde amaç, vatandaşa daha kaliteli hizmet götürme olup; bunu sağlama yolunda kullanılabilecek yeni yeni imkanlar çıkmaktadır. Kamu hizmetinde kalite ve verimliliğin sağlanmasının temelinde bu yeni imkanlarla, zamanla kazanılan tecrübe ve birikimin bütünleştirilmesi vardır.

Neredeyse 40 yıllık bir kamu görevlisi olarak, bu sürenin büyük bölümünü Emniyet Teşkilatı içinde ve tümünü Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarıyla birlikte geçirmiş olmanın getirdiği birikim ve tecrübeye dayanarak; Emniyet Hizmetlerinin önem ve özelliklerine ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Her türlü kamu görevi ağır sorumluluk ister ve görev sırasında çeşitli fedakarlıklarda bulunmayı gerektirir. Ancak üst düzey kamu görevleri ve özellikle Emniyet Hizmetleri sınıfında yürütülen hizmetler çok daha ağır, yüklenilen sorumluluklar çok daha fazladır. Sırtımızdaki en ağır yük halkın huzur ve güvenini sağlamak, görev yaptığınız bölgeye göre, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumaktır. Bundan daha büyük bir sorumluluk, bundan daha zor bir görev düşünülemez. Ancak bu aynı zamanda her insana ve hatta her kamu görevlisine nasip olmayacak görevlerin en kutsalıdır. Bu zor görev, Emniyet Teşkilatımız tarafından bugünlere kadar başarıyla yerine getirilmiş, Emniyet Mensupları tüm bu dönem boyunca milletimizin huzur ve güveninin teminatı, Devletimiz ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanmışlardır.

Emniyet Teşkilatımız çağın gereklerine göre kendini sürekli yenilemekte, gerek yürütülen eğitim çalışmaları gerekse alınan diğer tedbirlerle kalitesini sürekli artırmaktadır. Polisimiz toplumun en problemli, suça meyilli kesimiyle muhatap olmakta, aykırı davranışlar gösteren, suç işleyerek toplumsal düzeni bozan veya bozmağa eğilimli olan kişilerle karşı karşıya kalmaktadır.

Asıl olan dünya üzerinde tüm insanların kardeşçe barış içerisinde yaşamasıdır. Ancak kişilerin ve ülkelerin menfaat ve çıkarlarının çatıştığı yerde ne yazık ki bu mümkün olmamakta, kişisel çıkarları için kamu düzenini bile bozmaya kalkışanlar olabilmektedir. Bu durumda Devletin toplum güvenliği ve huzurunu sağlama görevi gündeme gelmekte, bu görev fedakarane bir şekilde Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte Emniyet Teşkilatımızca yerine getirilmektedir.

Elbette kamu hizmeti kişilerle kaim değildir. Hizmet, bir bayrak yarışı edasıyla sürdürülmektedir. Bizden öncekilerin bize teslim ettikleri yerden aldığımız görevimizi, ilkelerimizden taviz vermeden, çağın getirdiği yenilikleri halkımıza daha iyi hizmet verme adına kullanma gayreti içinde olarak daha iyi yerlere getirmiş olduğumuzu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bizden sonra bu görevi devralacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de daha güzel hizmetlere imza atacaklar, milletimizin huzur ve güvenini bozma, devletimizin asla taviz verilemez ilkelerini yıpratma gayreti içinde olanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerdir.

Genç meslektaşlarımıza meslekleriyle onur duymalarını, ne kadar güç koşullar altında görev yapıyor olurlarsa olsunlar, zorluklar karşısında yılmamalarını tavsiye ediyor, bu milletin emniyet mensupları için duyduğu minnet ve şükranın onlara bütün zorlukları unutturacağını hatırlatmak istiyorum.

Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurucularına ve emeği geçen büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Gerek derneğin diğer faaliyetleri, gerekse 20. sayısına ulaşan ÇAĞIN POLİSİ Dergisi Emniyet Teşkilatımız için önemli bir hizmeti ifa etmektedir. Derneğimiz, adına yakışır bir şekilde, yıllarca bu teşkilata emek vermiş insanların tecrübeleri ile günümüz polislerini buluşturmakta, genç arkadaşlarımızın da birbirlerine tecrübelerini aktarmasına olanak tanımaktadır.

Her zaman ifade ettiğim gibi, Çağın Polisi, teşkilatın 150 yılı aşkın birikimini günün modern imkanlarıyla birleştiren ve Atatürk ilkeleri ve diğer temel ilkelerden asla taviz vermeden milletinin huzur ve güveni için gerektiğinde kendinden fedakarlığı bile göze almış olan polistir.

Bu düşüncelerle teşkilatımız içinde bugüne kadar görev yapmış olan büyüklerimizi saygıyla anıyor, genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.