Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Eczacılık

 Zühal Olcay

Eczacılık

Eczacılık mesleği yeryüzünün en eski mesleklerinden birisidir. İnsanlığın varoluşu ile ortaya çıkan hastalıkların tedavisinde önce doğaüstü güçlerden güçlerden medet umulmuş. Uygarlıkların kurulmasıyla da hastalıklardan korunmak ve tedavi olmak için tanrı ve tanrıçalara hediyeler sunulmuş adaklar adanmıştır.

Daha sonra deneyimler sonucu oluşan bilgiler nesilden aktarılarak hekimlik tarihiyle birlikte ilaç uygulaması başlamış ve iki meslek uzun yıllar aynı kişi tarafından yürütülmüştür. Eczacılık doğadan elde edilen ilaç çeşidinin artmasıyla ayrı bir bilim dalı haline gelerek hekimlikten ayrılmıştır. İlaçlar, uzun yıllar, çeşitli etken maddelerden ilaç yapma teknikleriyle, formüllerine uygun olarak hassa bir şekilde ve olabildiğince hijyenik şartlarda eczanelerin laboratuvarlarında hazırlanmıştır. Her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojinin ilerlemesi ilaç üretiminde olumlu yönde etkilemiştir. Kinin, penisilin, aspirin ve çeşitli alkoloidlerin tıp alanında kullanılması insanlık tarihi için çok önemli gelişmelerdir. Çocuk ölümlerini azaltmıştır. İleriye dönük araştırılması gereken sonsuz sayıda ilaç vardır. yeni hastalıklar ortaya çıktıkça bunlarda teker teker insanlığın hizmetine sunulacaktır.

Aslında birer zehir olan doğal ve kimyasal maddeler belirli oranlarda ve değişik tekniklerle formüle edilerek hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç haline getirilmektedir.

Vücutta bir infeksiyon oluşması, iç salgıların gereğinden fazla veya az üretilmesi yada hiç üretilmemesi, yıllara veya iç ve dış etmenlere bağlı olarak organların yıpranarak görevini yapamaz hale gelmesi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. doktor, hastanın şikayetlerini dinler, tetkikleri ve tahlilleri inceler sonra teşhis koyar. Gerekli ilaçları reçeteye yazdıktan sonra hastaya verir. Eczacı ilaçları hasta veya yakınına verirken kullanımı ve dozu hakkında bilgilendirir, yan etkileri ile ilgili uyarıları yapar, varsa soruları cevaplandırır. Hastanın kullandığı ilaçlar vücutta oluşturdukları kimyasal reaksiyonlar sonucu hastalığı tedavi eder. Yanlış, düzensiz ve gereksiz kullanılan ilaçlar insan vücuduna zarar verdiği gibi başka hastalıklarında ortaya çıkmasına yol açar.

Eczacının görevi; ilacın araştırılması, bulunması, formüle edilmesi, üretilmesi, temin edilmesi ve hastaya sunulması gibi değişik alanları kapsar. Çok büyük dikkat ve sorumluluk gerektiren bir meslektir.

Emniyet mensupları gibi halka hizmet veren ve beraber halkla iletişim içinde olunan bir meslek dalıdır. Psikoloji bilmek gerektirir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek için hoşgörü ve sabır sınırları çok geniş olmalıdır. Hasta, doktordan ve sağlık birimlerinden çok daha kolay eczacıya ulaşabilmektedir. Eczacı, meslek sınırlarını aşmadan hastayı bilgilendirmeli gerektiğinde doktora veya hastaneye yönlendirmelidir. hastalık olmadan gelen insanların sorunlarında bilgisi ölçüsünde çözümlemelidir (hijyenik kurallar, bebek ve çocuk sağlığı, beslenmesi, aile planlaması… vb.) Eş dost arasında konuşulan yanlış bilgileri düzeltilmelidir. Zehirlenmelerde gerekli merkezleri arayarak yardım istemelidir.

Bu danışmanlık görevini yerine getirirken tıbbi gelişmeleri, literatürü ve sosyal olguları takip etmeli kendini sürekli yenilemelidir. Doktorlarla sürekli iletişim halinde olmalı bilgi alışverişinde bulunmalı, ilaçlarla ilgili yenilikler ve değişiklikleri konuşup tartışmalıdır. Amaç halkımıza en iyi hizmeti verebilmektir.