Üst Menu
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Ana Menu

TÜRKİYE POLİS RADYOSU

 

Nizamettin ACAR[*]

 Polis Radyosu, TRT’ den sonra Ülkemizde yayın yapan en eski radyo istasyonudur.

1948 yılında Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara dayanarak ilk kez 1952 yılında yayına başlayan Polis Radyosu’nun kurulmasındaki amaç; Anayasa ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda suç ve suçluluğu önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, Polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve Polis-Halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmaktır.

Polis Radyosunun kuruluş amaçlarından biriside özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra ülkemize yönelik propaganda amaçlı yayın yapan yabancı ülke radyolarının etkinliğini azaltmaktı. Zira o dönemde Moskova Radyosu, Budapeşte Radyosu gibi kısa dalga üzerinden Ülkemize yönelik pek çok radyo yayını bulunmaktaydı ve bu radyolarda çoğunlukla TRT’nin yayınlamadığı müzikleri yayınlamakta ve büyük ilgi görmekteydi. 1952 yılında Polis Radyosunun kurulması ve benzer tarzda müzikler yayınlanması bu radyoların etkinliğini ve dinlenme oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır. O dönemde Polis Radyosunun müzik politikası, özellikle TRT Kurumu tarafından eleştirilse de belirli bir ihtiyaca karşılık vermesi açısından bu tür yayınlar devam etmiştir.

1952 yılında düşük güçlü bir verici ile kısa dalga üzerinden deneme yayınlarına başlayan Polis Radyosu ilk yıllarında sınırlı imkanları ile ancak iki saatlik bir yayın gerçekleştirebilmiştir. Ancak Polis-Halk ilişkileri açısından çok faydalı olduğu gözlenince, yayın gücü ve saatleri arttırılmıştır.

359 sayılı TRT kanununun 1964 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, TRT dışında kamu kuruluşlarının çalıştırdıkları diğer radyolar kapatılmış, ancak Polis ve Meteoroloji Radyoları meclis görüşmelerinde, Başbakanlıkta yapılan toplantılar sonucunda kendi görev alanları içinde yayın yaptıkları için yayınlarına devam etmiştir.

1973 yılında FM bandından yayın yapan ilk radyo istasyonu olan Ankara Polis Radyosu kurulmuş ve batı müziği ağırlıklı yayınlar yapmaya başlamıştır.Ayrıca artan talebe ihtiyaç verebilmek için İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır İl’lerinde Bölge Polis Radyoları kurulmuştur.

Başlangıçta merkezden desteklenen programlarla bölgesel yayın yapan bölge Polis Radyoları 2000 yılında uydu yayın sistemine geçilmesiyle birlikte Merkez Türkiye Polis Radyosu yayınlarını yansıtmaya başlamışlardır. Ancak kendi bölgeleriyle ilgili de sınırlı sürede yayın yapmaya devam etmektedirler.

Polis Radyosu Yayınlarının yurt çapına yaygınlaştırılması amacıyla 2001 yılında dönemin İçişleri Bakanı’nın imzalarıyla il valiliklerine bir yazı gönderilmiş ve Polis Radyosu’nun özellikle deprem, sel gibi doğal afet ve olağanüstü durumlarda kullanılması amacıyla valilik imkanlarıyla kurulması istenmiş olup konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

Halen faaliyet gösteren merkez ve bölge radyoları şunlardır :

–  1952 yılında kurulan Türkiye Polis Radyosu (95.5 mhz.)

–  1973 yılında kurulan Ankara  Polis Radyosu (94.5 mhz.)

–  1986 yılında kurulan İstanbul  Polis Radyosu  (94.1 mhz.)

–  1991 yılında kurulan Diyarbakır Polis Radyosu (90.4 mhz.)

–  1992 yılında kurulan Erzurum  Polis Radyosu  (94.6 mhz.)

–  1999 yılında kurulan Ardahan Polis Radyosu (95.5 mhz.)

–  2002 yılında kurulan Sinop Polis Radyosu (94.2 mhz)

–  2002 yılında kurulan Ağrı Polis Radyosu (94.3 mhz)

–  2002 yılında kurulan Kırıkkale Polis Radyosu (105.5 mhz)

–  2003 yılında kurulan Bartın Polis Radyosu (95.0 mhz)

–  2003 yılında kurulan Gümüşhane Polis Radyosu (92.0 mhz)

–  2003 yılında kurulan Adıyaman Polis Radyosu (91.7 mhz)

–  2003 yılında kurulan Malatya Polis Radyosu (91.7 mhz)

–  2003 yılında kurulan Iğdır Polis Radyosu (95.5 mhz)

–  2003 yılında kurulan Elazığ Polis Radyosu (95.1 mhz)

–  2003 yılında kurulan Bolu Polis Radyosu (97.1 mhz)

–  2003 yılında kurulan Şırnak Polis Radyosu (101.1 mhz)

–  2003 yılında kurulan Aydın Polis Radyosu (95.8 mhz)

–  2004 yılında kurulan Antalya Polis Radyosu (106.8 mhz)

–  2004 yılında kurulan Konya Polis Radyosu (98.00 mhz)

–  2004 yılında kurulan Hakkari Polis Radyosu (98.0 mhz)

–  2004 yılında kurulan Giresun Polis Radyosu (91.1 mhz)

–  2004 yılında kurulan Isparta Polis Radyosu (96.0 / 98.6 mhz)

–  2004 yılında kurulan Bandırma Polis Radyosu (95.5 mhz) 

Polis Radyosu yayınları ayrıca TRT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol sonucunda 2002 Ağustos ayından itibaren Türksat-1C uydusundan yayın yapan TRT-2 Televizyonunun alt ses taşıyıcıları üzerinden 7,38 -–7,56 Megahertz frekanslarından stereo olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Böylece TRT-2 Televizyonunun izlenebildiği bütün bölgelerde vatandaşlarımız analog uydu alıcıları vasıtasıyla Polis Radyosu yayınını dinleyebilmektedirler.

Polis Radyosu yayınları ayrıca www.polisradyosu.net adresinde de Ülkemiz ve tüm dünyadan dinlenilebilmektedir. 

YASAL DURUM

İlk kez 1952 yılında 1948 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yayın hayatına başlayan Polis Radyosu daha sonra 2954 sayılı TRT Kanununun 4. Maddesine dayanarak yayınlarını sürdürmüştür.

2954 sayılı TRT Kanunu 4 (a) Maddesi

“Radyo ve Televizyon verici istasyonlarının kurulması, işletilmesi, yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içinde ve yurt dışında yayın yapılması, Devletin tekelindedir. Bu tekel Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kullanılır. Ancak bu Kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla, Polis ve Meteoroloji Teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir.”

 

1984 Yılında Anayasanın 133. Maddesinde yapılan değişiklik ve 3984 Sayı ile yürürlüğe giren Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun çıkmasıyla birlikte Polis Radyosunun yasal durumu bir belirsizlik dönemine girmiştir. Zira bu kanunda radyolar Kamu Radyoları ve Özel Radyolar olmak üzere ikiye ayrılmış; Kamu Radyosu olarak ise sadece TRT Kurumundan bahsedilmiştir.

  Yapılan girişimler sonucunda 2002 yılında 3984 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde Polis Radyosunun yasal sorunu giderilmiş, Polis Radyosunun kullandığı frekansların ücretsiz olarak tahsis edileceği hükme bağlanmıştır. 

            3984 Sayılı RTÜK Kanunu 24 Madde C Fıkrası

 

            “….Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ait radyo ve televizyonlar ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Meteoroloji Radyosu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosuna ulusal, bölgesel ve yerel radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.

 

PROGRAMLAR VE HALKLA İLİŞKİLER 

Polis Radyosu geçmişte olduğu gibi bugün de çağdaş yayıncılık anlayışı içerisinde yayınlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Polisin asli görevi olan, Kanunların kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak, suç işlenmesine engel olmak, suç işlendiği takdirde ise  suçluların  yakalanmasına  ayrıca vatandaşlarımızın  suç  ve

Suçlularla    mücadelede    polisimize    yardımcı    olmalarını    sağlamak    amacıyla    programlar

hazırlanmaktadır. Programlarda Emniyet Hizmetlerinin tanıtımına ağırlık verilmekte, bu amaçla her birimin üst düzey yöneticileri konuk edilerek, vatandaşlarımızın merak ettiği konulara açıklık getirilmektedir.

Programlarda ağırlıklı olarak işlenen konulardan birisi ve belki de en önemlisi trafiktir. Vatandaşlarımızın trafik konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla trafik mevzuatındaki yenilikler, trafik kuralları ve kazalarla ilgili yetkili ağızlardan bilgiler verilmekte, yarışmalar yapılmakta, uyarıcı ve bilgilendirici spotlar yayınlanmaktadır. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde telefon bağlantıları ile Ankara ve bölge Polis Radyolarının bulunduğu diğer illerin şehir içi yol durumları, varsa kapalı yollar, alternatif yol güzergahları verilmektedir.

Ayrıca Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgiler dahilinde yurt ve dünya gündemindeki gelişmeleri içeren haber bültenleri saat başlarında iletilmektedir.

  Programlarda toplumun her kesimine hitap edilmesi yayınlarda düzgün bir dil kullanılması ve dinleyici ile seviyeli ilişkiler kurulması radyoya olan bu talebi her geçen gün arttırmaktadır. Polis Radyosu ayrıca ücretsiz kayıp ve buluntu haberleri ve kan anonsları yapmak suretiyle önemli bir kamu hizmeti yerine getirmektedir.

 Halkla ilişkilerin sürekli canlı tutulması ve seviyeli yayınlardan dolayı radyomuz Radyo Tv. Gazeteciler Derneği tarafından 1996 yılında “Cengiz Polatkan ödülü’ne”,2002 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, Çevre Bakanlığı, TEMA Vakfı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik konusunda ve Gaziler Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştür


[*] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Haberleşme Dairesi Başkanı