Üst Menu
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Ana Menu

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Orhan Özen

1. Sınıf Emniyet Müdürü

Daire Başkanı V. 

Uhdesinde bulunan Başhekimlikleri kanalı ile personelin kendisi ve mevzuat hükümlerine göre bakmakla yükümlü oldukları aileleri ile, Emekli, Dul ve Yetimlerinin fizik ve moral durumlarını izlemek, koruyucu hekimlik hizmetlerini yerine getirmek, hastaları tedavi ve muayene etmek, hastalık geçirmişlerin yeniden eski güçlerini buluncaya kadar sağlık kontrolü altında iyileşmesini sağlamak, bu hizmetler içinde ihtiyaca uygun araç-gereç temini ile personel istihdamını sağlamanın yanında Emniyet Hizmetleri personelinin Atamave Yer değiştirme Yönetmelik hükümlerine göre hareket edip, Polis Mesleğine Girecekler de Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik gereğince de, Polis Adaylarının, Polis Akademisi ve Koleji Öğrencilerinin sağlık açısından Teşkilata alınıp alınmamasına karar vermek gibi hizmetleri yürütmektedir.

05.02.2001 tarihli Bakan Onayından geçen oluşum çizelgesine göre Daire Başkanlığı; iki Daire Başkan Yardımcısı ve bunlara bağlı hizmet birimleri (4) Şubeye bölünmüş, bu şubelere de (13) Büro bağlanmıştır. Ayrıca Polis Hastanesi, Merkez Poliklinik Başhekimliği, İdari Büro Amirliği, Bilgi İşlem Büro Amirliği, Ruh Sağlığı Merkezi ve Sekreterlik de Daire Başkanına doğrudan bağlı bürolar olarak görev yapmaktadırlar.

Daire Başkanı ve Şube Müdürlükleri Kadroları için G.İ.H kadrosu verilmiş olup bu görevlere Emniyet Hizmetleri Sınıfından yada Sağlık Hizmetleri Sınıfından personel atandığında görevi vekalete yürütme imkanı tanınmıştır.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının görev ve yetkileri genel anlamda; 09.06.1994 tarihli Bakan Onayından geçen “Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde belirlenmiştir. Başkanlığımız çalışmalarını yeni kuruluş şemasına göre devam ettirmektedir. Halen, Dairemizde yeni “Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği” hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

2000 yılı başlarında ALO YARDIM adı altında ve Merkeze hitap eden bir telefon sistemi ve 2001 yılında başlattığımız E-mail hesabından ruhsal danışma ile tüm Teşkilat personelinin psikolojik sorunlarının çözümü için çalışılmaktadır. (ALO YARDIM hattı: 412 3998-3999/ruhsal danışma sayfası : http://www.istanbulpolishastanesi.gov.tr/ruhsagligi.html)

Genel Müdürlüğümüzce Merkez ve taşrada yürütülen sağlık hizmetleri, Başkanlığımıza bağlı (Merkez Poliklinik Başhekimilği ve İstanbul Polis Hastanesi Başhekimliği), Eğitim-Öğretim Kurumları Müdürlükleri ile İl Emniyet Müdürlükleri yönetiminde olmak üzere 3 ayrı yönetim tarzında Hekimlikler ve Başhekimlikleri kanalı ile yürütülmektedir.

Bölge Polis Polikliniği Başhekimlikleri (İstanbul, İzmir, Samsun ve Diyarbakır) idari olarak Sağlık İşlere Daire Başkanlığına bağlı iken 17.06.1995 tarihli Bakanlık Onayı ile İl Emniyet Müdürlükleri yönetimine bırakılmıştır.

Personelimize, sağlık hizmetlerini vermek üzere oluşturulan sağlık birimlerindeki sağlık personeli sayısı ve tesislerdeki son durum aşağıda arz edilmektedir.