Üst Menu
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Ana Menu

DİDİM POLİS DİNLENME KAMPI

Adem ŞAKAR

Emekli Emniyet Müdürü

 

Her yılın 8-12 eylül günleri Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Eğitim ve Dinlenme Merkezi, emekli emniyet müdürlerinin kamp dönemini yaşar. Emekli müdürler bu yıl da bu güzel dinlenme yerinde ve gerçekten bir harika olan denizinde eşleriyle birlikte felekten gün çalarcasına bu kuruluşta günlerini hakkıyla değerlendirdiler. Onlar başka arkadaşlarının yapıp bıraktığı bu tesisin içinde bir değerbilircilik duygusu duyarak günlerini gün ediyorlardı.

Kampın Didim’de ele almışı olayı Aydın Emniyet Müdürü Kemal Koç zamanına uzanır. Altınkum’a bitişik arsa bu arkadaşımız tarafından kazandırılmış, bugünkü dinlenme tesisimiz ise 1987 yılında hizmete açılmış bulunuyordu.

 

DİDİM

Didim, tarihsel adiyle Didyma, milattan çok önceleri bilinen ve tanınan önemli bir merkezdi. Bu sevimli kent sahili, dünyaca ünlü Apollon tapınağı ile tarih sayfalarına girmektedir. Perslerin eline geçmesiyle tapmak yıkılıp yakılmışsa da mermer kalıntılarıyla yine Didim’in ününe ün katmakta… Tapınağın yapıldığı tarih M.Ö.334 yılma değin uzanır. Didim Yarhisar diye de adlandırılmaktadır.

 

Dinlenme Kampını Yönetimi:

İki yıldan beri kamp müdürlüğünü Aydm Emniyet kadrosundan Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü İsmail Arslan yapmaktadır. Kampta 20 kadar yardımcı hizmetliyle kusursuz bir hizmet verildiği gözlenir.

 

Aydın Emniyet Müdürünün Kampı Ziyareti:

Aydın Emniyet Müdürleri çok kere Didim dinlenme tesisine gelerek tanıdığı ya da tanıyacağı emekli emniyet müdürlerini ziyaret etmeyi düşünüp bunu zevkle yerine getirirler. Bu yıl da İlin Emniyet Müdürü Sn. Cemil Demir böyle bir tanışma eylemi yerine getirdi. Müdürün görüşmesi sırasında, söz emniyet teşkilatından açılınca emektar emniyet müdürlerinin hemen hiçbirinin meslekten kopmadıkları düşünce yapılarından anlaşılıyordu. Cemil Demir de böylesi bir ortamda konuşmasını zevkle sürdürmeyi yeğledi, gönül aldı.

Didim’de Güvenlik Hizmetleri:

Kış mevsiminde 27.000 olan nüfus, yaz aylarında 250.000’e ulaşır. Ölçüsüz değerdeki sahili ve turistik eserleriyle pek çok yabancı konuk her yıl bu sahile koşar. Sahil gazinoları, barları, hel hele Altınkum’u ile yabancılarm dikkat ve ilgisini çeken, aranan bir bölgemizdir Didim.

Didim’de kısa pantolonlu ve üstü tişörtlü polis devriyeleri kentin asayişini koruma görevinde dolaşıyorlardı.

Sohbetler :

Eski vali ve bakanlarımızdan Ihsan Sabri Çağlayangil 1940’lı yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğünce çıkarılan “POLİS” adlı dergide polisin ahlakı üstüne yazdığı yazısında;

“Polisin bir tarikatın umdesi haline gelmiş (eline-beline-diline) sahip olması şeklinde bir anlayışla görev yapmasını” önerdiğini hatırlarız. Bir emekli emniyet müdürümüz olan Musa Kazım Kardeş kamptaki sohbetimizde 32 esnafın piri olan Ahi Evran’ın yukarıdaki “eline- beline-diline” sahip olunması isteğini kendi esnafına şöyle buyrukladığını aktarır:

Alnın, Kalbin, Kapın Açık.

Elin, Belin, Dilin Sağlam Olsun.”

Dinlenme Kampından Ayrılış:

Kampçıların birbirine aktardığı dilek en anlamlısıdır. ”İnşallah gelecek yıl da hep beraber ve sağ esen yine burada buluşalım.” Bu dileği bir de Anadolu Türkçesiyle tamamlamış olalım;

“Alnın, Kalbin açık olsun. Mutluluğumuz daim olsun.”